تماس با ما
۸۸۸۶۲۶۵۶

۰مورد

شما هیچ آیتمی در سبد خریدتان ندارید.

Product was successfully added to your shopping cart.

کنترل ظرفیت کمپرسور

کنترل ظرفیت کمپرسور

تابلوبرق  کنترل ظرفیت کمپرسور ، کنترل و حفاظت یک یا چند دستگاه کمپرسور را برعهده دارد. کمپرسور ها و روش های کنترلی انها را می توان به ترتیب زیردسته بندی کرد.

نوع کمپرسور

شیر برقی های ظرفیت
(جهت ایجاد ظرفیت ثابت)

شیر برقی کاهش و افزایش ظرفیت با اطلاع
موقعیت شیر لغزان
SLIDE VALVE

تغییر دور موتور

پیستونی

اسکرو های بزرگ
MYCOM , SABROE,GRASSO

و دیگر تولید کنندگان


(وابسته به طراحی مکانیکی)

اسکرو های کوچک
MYCOM , SABRO,GRASSO

و دیگر تولید کنندگان

(معمولا بدون اطلاع از موقعیت شیر لغزان)

اسکرال

 

1- شیر برقی های ظرفیت (جهت ایجاد ظرفیت ثابت)

در این روش بر اساس ظرفیت مورد نیاز سیستم تعداد شیر برقی های کمپرسور برق دار یا بی برق می شوند و از این طریق کمپرسور زیر بار می رود.

2- شیر برقی کاهش و افزایش ظرفیت با اطلاع موقعیت شیر لغزان SLIDE VALVE

در این روش بر صورت نیاز به افزایش یا کاهش  ظرفیت کمپرسور شیربرقی مورد نیاز ، قطع و وصل شده و شیرلغزان  SLIDE VALVEرا در موقعیت مناسب قرار می دهد. با تغییر موقعیت SLIDE VALVE  ظرفیت کمپرسور تغییر می یابد.

3- تغییر دور موتور

در این روش ظرفیت مکانیکی کمپرسور بر روی بیشترین ظرفیت ممکن ( 100% ) قرار می گیرد تا از کمپرسور با بیشترین راندمان مکانیکی کار کند . سپس بر اساس ظرفیت مورد نیاز دور موتور توسط فرکانس ، کاهش یا افزایش می یابد.

  • این روش بهترین روش کنترل ظرفیت می باشد زیرا کمپرسور ها در بالاترین راندمان مکانیکی کار می کنند در نتیجه مصرف برق ، استهلاک و عمر تجهیزات بهبود چشمگیری پیدا می کنند.

 

به طور کلی کمپرسورهای سرمایش جهت کاهش فشار یا دما مکش کارمی کنند و اصلی ترین پارامتر این دو متغییر می باشند ولی برای حفاظت کمپرسور متناسب با نوع ، دقت و کیفیت ساخت  پارامتر های دیگری نیز سنجیده شده و تحت کنترل قرار می گیرند. این پارامتر ها می بایستی در محدوده مجاز باشند و در غیر این صورت باعث اسیب در لحظه یا طولانی مدت به کمپرسور می شوند. برخی پارامتر های دیگر عبارتند از : فشار و دمای دهش ، فشار و دمای روغن ، فشار و دمای اکونومایزر ، جریان موتور ، فشار فیلتر ها ، سوپر هیت مکش و دهش .