تماس با ما
۸۸۸۶۲۶۵۶

۰مورد

شما هیچ آیتمی در سبد خریدتان ندارید.

Product was successfully added to your shopping cart.

سیستم کنترل ظرفیت

کنترل ظرفیت کمپرسور

نمونه ای از پروژه های کنترل ظرفیت کمپرسور اسکرو شرکت پرتیکان پیاده سازی شده در Touch Panel شرکت Siemens

کنترل ظرفیت کمپرسور

تابلوبرق  کنترل ظرفیت کمپرسور ، کنترل و حفاظت یک یا چند دستگاه کمپرسور را برعهده دارد. کمپرسور ها و روش های کنترلی انها را می توان به ترتیب زیردسته بندی کرد.

نوع کمپرسور

شیر برقی های ظرفیت
(جهت ایجاد ظرفیت ثابت)

شیر برقی کاهش و افزایش ظرفیت با اطلاع
موقعیت شیر لغزان
SLIDE VALVE

تغییر دور موتور

پیستونی

 

اسکرو های بزرگ
MYCOM , SABROE,GRASSO

و دیگر تولید کنندگان


(وابسته به طراحی مکانیکی)

اسکرو های کوچک
MYCOM , SABRO,GRASSO

و دیگر تولید کنندگان

(معمولا بدون اطلاع از موقعیت شیر لغزان)

اسکرال

 

1-     شیر برقی های ظرفیت (جهت ایجاد ظرفیت ثابت)

در این روش بر اساس ظرفیت مورد نیاز سیستم تعداد شیر برقی های کمپرسور برق دار یا بی برق می شوند و از این طریق کمپرسور زیر بار می رود.

2-     شیر برقی کاهش و افزایش ظرفیت با اطلاع موقعیت شیر لغزان SLIDE VALVE

در این روش بر صورت نیاز به افزایش یا کاهش  ظرفیت کمپرسور شیربرقی مورد نیاز ، قطع و وصل شده و شیرلغزان  SLIDE VALVEرا در موقعیت مناسب قرار می دهد. با تغییر موقعیت SLIDE VALVE  ظرفیت کمپرسور تغییر می یابد.

3-     تغییر دور موتور

در این روش ظرفیت مکانیکی کمپرسور بر روی بیشترین ظرفیت ممکن ( 100% ) قرار می گیرد تا از کمپرسور با بیشترین راندمان مکانیکی کار کند . سپس بر اساس ظرفیت مورد نیاز دور موتور توسط فرکانس ، کاهش یا افزایش می یابد.

  • این روش بهترین روش کنترل ظرفیت می باشد زیرا کمپرسور ها در بالاترین راندمان مکانیکی کار می کنند در نتیجه مصرف برق ، استهلاک و عمر تجهیزات بهبود چشمگیری پیدا می کنند.

 

به طور کلی کمپرسورهای سرمایش جهت کاهش فشار یا دما مکش کارمی کنند و اصلی ترین پارامتر این دو متغییر می باشند ولی برای حفاظت کمپرسور متناسب با نوع ، دقت و کیفیت ساخت  پارامتر های دیگری نیز سنجیده شده و تحت کنترل قرار می گیرند. این پارامتر ها می بایستی در محدوده مجاز باشند و در غیر این صورت باعث اسیب در لحظه یا طولانی مدت به کمپرسور می شوند. برخی پارامتر های دیگر عبارتند از : فشار و دمای دهش ، فشار و دمای روغن ، فشار و دمای اکونومایزر ، جریان موتور ، فشار فیلتر ها ، سوپر هیت مکش و دهش .

تابلو برق کنترل ظرفیت کمپرسور

تنظیم جهت نزولی

   

4 آیتم

تنظیم جهت نزولی

   

4 آیتم