تماس با ما
۸۸۸۶۲۶۵۶

۰مورد

شما هیچ آیتمی در سبد خریدتان ندارید.

Product was successfully added to your shopping cart.

اپلیکیشن برای ویندوز

در این اپلیکیشن با وارد کردن ابعاد فضای تخصیص داده شده به سردخانه و انتخاب بازه دمایی ( بالای صفر/ زیر صفر ) موارد زیر محاسبه می گردد :
حجم، تناژ، بار برودت، ظرفیت کمپرسور، مقدار عایق مورد نیاز بدنه و کف سردخانه در این اپلیکیشن امکان ارسال محاسبات به واحد مهندسی شرکت پرتیکان صنعت پرشیا و یا هر فرد دلخواه وجود دارد.
    
    

 
When we enter the dimensions of the refrigerator and select the range of changes ( sub zero / upper zero) the following factors will be measured :
Volume, Tons,Cooling loads, Compressor capacity, Amount of using insulator for the floor and the frames of the refrigerator
You are able to send your calculations to Perticon Sana'at persia's engineer department in this app